alphabetical arrow-down arrow-right download email fax filter link logo-decorativi-sanmarcologo-decorativi-sanmarco_old logo-sanmarco marker pagenav-grid pagenav-left pagenav-right pin play search share slider-arrow-left slider-arrow-right social-facebook social-googleplus social-linkedin social-pinterest social-twitter social-youtube telephone texture web wsd

Knižnice textúr pre CAD a BIM

Po boku profesionálov za inteligentné návrhy

Byť vždy po boku profesionálov z daného sektoru, od architektov po návrhárov, od inžinierov po dodávateľov, a prispievať k tomu, aby bola ich aktivita stále efektívnejšia a príjemnejšia: práve s týmto cieľom im Firma San Marco Group Spa dáva k dispozícii bohatú knižnicu objektov/textúr svojich dekoratívnych výrobkov, hlavných efektov farebnej palety a módnych farebných odtieňov, ktoré môžu byť použité vo fáze návrhu.

Digitálne knižnice: dostupné formáty

Knižnice sú k dispozícii pre 3DS Max (MAT), vo formáte BIM (RFA a ADSKLIB) so všetkými oddelenými mapami pre rendering vo formáte JPG, vrátane všetkých dekoratívnych výrobkov od firmy San Marco a ich efektov farebnej palety, zreprodukovaných v početných módnych farebných odtieňoch.

Digitálne knižnice sú optimalizované pre dosiahnutie maximálneho výkonu systémov a sú sprístupnené aj vo formáte pre vzájomnú výmenu pre BIM aj pre CAD, aby mohli byť použité v 3D aj 2D prostredí architektonického návrhu.

Novinky

Obzvlášť táto novinka má mimoriadny význam, pretože Dekoračné materiály od firmy San Marco budú ako prvé v oblasti dekoračných lakov integrované s technológiou návrhu, rozšírenej na medzinárodnej úrovni i v Taliansku, a aj keď neskôr ako v iných krajinách, začína sa konečne naplno rozvíjať.

Čo je to BIM – Building Information Modeling

Čo presne znamená technológia BIM? Táto skratka pochádza z výrazu „Building Information Modeling“ (Počítačové modelovanie budov) a predstavuje metódu optimalizácie plánovania, realizácie a správy stavieb prostredníctvom podpory softvéru.

Vďaka tomuto nástroju je možné zozbierať všetky podstatné údaje ohľadne stavby, od jej geografickej lokalizácie až po vlastnosti materiálov, použitých na jej realizáciu. Použitie technológie BIM je už výrazne podporované oficiálnymi smernicami, pretože predstavuje prostriedok, ktorý zvyšuje účinnosť a transparentnosť postupov pri verejnom obstarávaní: to je tiež dôvod, prečo by používanie tejto technológie mohlo byť v blízkej budúcnosti povinné pre štátne zákazky.

BIM – Building Information Modeling

Široká škála digitálnych textúr od firmy San Marco sa nielen harmonizuje s technológiou v uvedenom rozsahu, ale poskytuje tiež profesionálom z daného odboru i konečným užívateľom značné výhody.

Architekti budú môcť počítať s veľmi hodnotným nástrojom, hlavne z obchodného hľadiska, a budú môcť predviesť dané prostredie a finálne povrchové úpravy mimoriadne realisticky; a ich zákazníci získajú jasnú a presnú predstavu o ich bývaní.

Zaregistrujte sa pre posielanie noviniek

Buďte vždy informovaní o všetkých novinkách o Dekoratívnych úpravách San Marco