alphabetical arrow-down arrow-right download email fax filter link logo-decorativi-sanmarcologo-decorativi-sanmarco_old logo-sanmarco marker pagenav-grid pagenav-left pagenav-right pin play search share slider-arrow-left slider-arrow-right social-facebook social-googleplus social-linkedin social-pinterest social-twitter social-youtube telephone texture web wsd

Profil

Firma Colorificio San Marco S.p.A., vedúca skupiny San Marco group, je firmou s vedúcim postavením vo výrobe a predaji farieb a lakov pre profesionálne stavebníctvo v Taliansku. Jej silou je jej história, ktorá sa začala v roku 1937 v Benátkach na základe rozhodnutia Cav. Pietra Tamburiniho, a dnes je spravovaná už štvrtou generáciou podnikateľov rodiny Geremia a rozvinula sa tak, že sa stala vzťažným bodom na medzinárodnej scéne. Decorativi San Marco je značka firmy Colorificio San Marco S.p.A., špecializovanej v dekoračných lakoch.

Nové poňatie dekorácie

Farebný prvok a jeho textúra zohrávajú v modernej architektúre podstatnú a dôležitú úlohu. Ak má byť architektúra - ako písal Le Corbusier - „umeleckým výtvorom, fenoménom, ktorý vzbudzuje emócie“, farba je pri jej projektovaní základným princípom.
Farebné odtiene, použité materiály a povrchové efekty sa stávajú základnými zložkami, ktoré prispievajú k originalite projektu, pretože inovatívnym spôsobom predstavujú svetlo a priestor.

Preto dnes spoločnosť San Marco Group Spa ponúka odborníkom na farby oveľa viac, ako len sortiment produktov: rozsiahlu sériu kreatívnych riešení, efektov a dekoratívnych záverečných úprav s veľkým výrazom a neodškriepiteľným čarom, ktoré dokážu vyhovieť najrozmanitejším požiadavkám interiérovej dekorácie a štýlu.

Produkty s viac ako 30 dekoratívnymi možnosťami, 50 textúrami, 1500 dostupnými odtieňmi a s takmer nekonečnými kombinačnými možnosťami umožňujú realizovať skutočné a originálne výtvory, ktoré dokážu zaodieť steny a prejaviť sa v štylistickej atmosfére, kde emocionálny účinok dekorácie vzájomne pôsobí s priestorom a vplýva na vnímanie daného miesta.

Nové poňatie dekorácie

Kolekcia, ktorá vznikla zo syntézy tradície, remesla a výskumu, je úzko spojená s myšlienkou „pekne a dobre urobeného“, charakteristická tým najlepším z made in Italy, a inšpirovaná medzinárodným pohľadom: to všetko je línia Decorativi San Marco, ktorá ponúka jedinečné riešenia, šité na mieru pre každého zákazníka. Sú inovatívne, účinné a zároveň v súlade so súčasnými trendmi na trhu v oblasti nábytku, dizajnu a architektúry.

 • 30dekoratívnych produktov
 • 1500dostupných odtieňov
 • viac ako50textúr
 • Nekonečné množstvo
  kombinácií

Benátky a umenie dekorácie

Od štukov až po kované železo, od intarzovaného dreva po mozaiky, vysoká kvalita benátskych výrobkov a nádhera sídiel s výhľadom na Canal Grande boli odjakživa svedkami toho, ako benátska umelecká dielňa dodala vitalitu hmote, pretransformovala ju na dekoráciu a stala sa tak synonymum vycibrenosti na celom svete.

Z tejto vízie čerpala rodina Tamburini-Geremia, ktorá začala svoju aktivitu v roku 1937 spoločnosťou Pietro Tamburini & A. V roku 1962, pár kilometrov od lagúnového mesta, sa aktivita firmy rozšírila a pretransformovala na Colorificio San Marco, realitu, ktorá sa začala štruktúrovať, aby spojila výskum, kompetenciu, kvalitu, dôraz na detaily a nápaditosť, a využila pri dekorácii interiérov bohatú tradíciu benátskeho umenia a remeselníctva.

Nové poňatie dekorácie

Rodinný príbeh

História, ktorá sa začína v roku 1937, keď Cavalier Pietro Tamburini, zakladateľ podnikateľskej aktivity, zanechal spracovanie mlieka, ktorému sa venoval od roku 1920, a začal sa venovať obchodovaniu s bielymi a farebnými zeminami, predávanými dekoratívnym maliarom, schopným remeselníkom, ktorí robili štuky, imitácie mramoru zo štuku („marmorini“), dekorácie benátskych palácov.

Una storia di famiglia
Pietro Tamburini a dcéra Alessandrina.

V roku 1962, spolu s dcérou Alessandrinou začal skutočne obchodovať s Farbami a Lakmi a založil sídlo firmy vo Villa Veneta, v benátskom vnútrozemí. Bola to práve dcéra, ktorá čoskoro prevzala rodinné opraty pri riadení firmy a vtlačila do nej kultúru práce a výskumu, inšpirovanú hodnotami, ktoré ešte dnes tvoria firemné DNA: silné ambície, nepoddajnosť, rešpekt voči spolupracovníkom, transparentnosť a etiku.

Pod jej vedením firma nadobudla priemyselný rozmer a vzniklo nové laboratórium pre Výskum a Vývoj, ktoré sa stalo motorom pôvodnej inovácie. Jej syn, Federico Geremia, aktuálny Prezident firmy, umožnil firme definitívne získať vedúce postavenie na domácom trhu, vďaka víťazstvu rady nových výrobkov a zavedeniu Stredísk pre Profesionálny Servis.
Počas týchto rokov vzrušujúceho rastu rodina Tamburini – Geremia zostala verná svojej vízii a strieda nadšenie pre firmu a pre svoju prácu s láskou k umeniu, neúnavným výskumom a nepretržitým podporovaním kultúry oblasti, z ktorej pochádzajú.

Rodinný príbeh
Rodina Geremia, dnes.

Dnes, vďaka dozoru, ktorý vykonáva Federico a zainteresovaniu jeho detí Mariluce, Marty a Pietra, sa firma pretransformovala na Skupinu s výraznou ambíciou uplatniť sa na medzinárodnom trhu, vďaka zastúpeniu vo viac ako 100 krajinách a synergickom odkúpení iných firiem s výrobnou kompetenciou firmy San Marco.

Una storia di famiglia
Pietro Tamburini a dcéra Alessandrina.
Una storia di famiglia
Rodina Geremia, dnes.
Tvorcovia krásy

Know-how Made In Italy

Úsilie a vášeň rodiny Geremia pre kvalitu a výskum, spolu s neporovnateľnými výrobnými skúsenosťami tvoria poslanie spoločnosti zachovávať líniu najpôvodnejšieho made in Italy, ktoré sa nevzťahuje iba na spracovateľskú odbornosť, ale aj na kultúrnu identitu.

Schopnosť začleniť do materiálu a produktu silný estetický rozmer predpokladá nielen know-how zakorenené v tradícii, ale aj vysokú mieru inovácie, ktorá dokáže umocniť symbolický vplyv výrobku nesúceho značku „Italian Lifestyle“.

Know-how Made In Italy

To platí predovšetkým pre taliansky nábytok, ktorý urobil z dizajnu vlajkovú loď mimoriadnej excelentnosti, schopnú dobývať medzinárodné trhy. Do rovnakej kategórie patrí aj poslanie spoločnosti Colorificio San Marco, ktorá ponukou dekoratívnych riešení vysokej estetickej kvality vracia do súčasnosti veľmi bohaté dedičstvo tradičných remeselníckych techník, pričom ho výskumom inovuje o nové materiály a tendencie pre súčasný taliansky životný štýl.


Odborníci v dekorácii

Laboratórium výskumu a vývoja Colorificio San Marco hralo prvoradú úlohu v raste spoločnosti, pretože celý sortiment produktov určených pre domáci trh a vývoz bol kompletne vyvinutý interne. Jeho základnou úlohou je premieňať intuíciu a kreativitu na úspešné produkty. Preto je výskumné laboratórium prostredím, v ktorom dochádza k neustálej otvorenej a angažovanej výmene myšlienok.

Tím výskumníkov totižto nielen vytvára nové produkty a zlepšuje existujúce zloženia, ale je skutočným pilierom podporujúcim všetky ostatné činnosti spoločnosti.

Odborníci v dekorácii

Jemu sa zverujú úlohy primárneho významu, ako je neustála kontrola kvality a produktivity, alebo riešenie problémov týkajúcich sa minimalizovania negatívneho vplyvu produktov a postupov na životné prostredie.

Investície z posledných rokov umožnili ďalšie rozšírenie laboratórií a vytvorenie sály s najnovšími nástrojmi. Vlastný výskum v oblasti nástrojov viedol k objaveniu nových vlastností a možností náterových produktov, ktoré sú určené na dekoráciu i na reštaurovanie budov s veľkým historickým významom.


Voľba trvalej udržateľnosti

La sostenibilità è diventata una delle coordinate fondamentali della nostra esistenza. Ci poniamo (e ci viene posto) frequentemente il problema se le nostre azioni siano “sostenibili” oppure no. Gli effetti delle nostre attività si ripercuotono sempre, più o meno invasivamente, nell'intero ecosistema. La domanda che dobbiamo porci, quindi, non è SE un'azione, una scelta, un comportamento sia sostenibile ma QUANTO lo sia.

Il mondo scientifico si pone questo quesito da diversi decenni e la risposta più univoca riconduce alla Life Cycle Assessment cioè l'analisi del ciclo di vita del prodotto. Nella metafora del ciclo di vita, la “culla” è il prelievo dei materiali grezzi dai giacimenti, dalle cave e dalle miniere. La "tomba", invece, sarà la degradazione che gli stessi materiali, trasformati, subiranno nelle discariche, negli inceneritori o, preferibilmente, in altri processi che li reimpieghino.

Je potrebné dôkladne poznať všetko, čo sa dostáva medzi tieto dve udalosti, aby bolo možné vedome zhodnotiť vlastnosti trvalej udržateľnosti. To je potvrdené hlavými národnými, európskymi a medzinárodnými smernicami.
Spoločnosť San Marco Group Spa dôkladne použila tento nástroj: v roku 2010 zverejňuje prvé certifikované ekologické vyhlásenie. V roku 2013 vyšlo prvé vydanie „ekologickej karty“ produktu: je to exkluzívny informačný nástroj, obsahujúci možný vplyv širokej škály produktov na zozname.

Ochrana životného prostredia, úcta k prírode, blahobyt pracovníkov, citlivosť na umeleckú tradíciu Talianska a Benátok sú prvky, ktoré určujú podnikovú etiku a zodpovednosť voči spoločnosti a krajine.

Voľba trvalej udržateľnosti
1. Ťažba a spracovanie surovín - 2. Preprava surovín do San Marco Group Spa - 3. Výroba - 4. Výroba obalu - 5. Distribúcia produktu - 6. Fáza použitia - 7. Koniec životnosti obalu

Sila čísiel

Dnes je Skupina so svojimi 10 výrobnými závodmi a obchodnými prevádzkami po celom svete a so 6 značkami, jednou z popredných realít v oblasti farieb a lakov pre profesionálne stavebníctvo v Taliansku a predstavuje vzťažný bod pre svet dekorácie na vysokej úrovni, schopnej v predstihu reagovať na trendy a exportovať kultúru „Made in Italy“ do celého sveta.

Hlavný výrobný závod sa rozkladá na ploche viac ako 78 000 m², v lokalite Marcon, v okrese Benátky (Venezia). Bol vybudovaný s použitím najmodernejších konštrukčných technológií a jeho súčasťou sú tri automatizované výrobné závody, s celkovou výrobnou kapacitou 35 000 000 kg vodových farieb, hrúbkových náterov a vápenných výrobkov za rok, a s tromi výrobnými úsekmi pre výrobu farebných pást, lakov, vodných smaltov a špeciálnych výrobkov s celkovou kapacitou 10 000 000 kg/rok.

Obchodnými partnermi firmy sú prednostne Strediská Profesionálneho servisu (CAP), vybraná skupina distribútorov, s ktorými firma rozvinula silné partnerské vzťahy a ktorá je zameraná na pomoc zákazníkom vo všetkých otázkach súvisiacich s tvorbou firmy San Marco.

Sila čísiel

V zahraničí je firma prostredníctvom svojich špecializovaných distribútorov zastúpená na 6 Kontinentoch, a vo viac ako 100 Krajinách na celom Svete. Obchodná a výrobná štruktúra je vďaka politike nasmerovanej na medzinárodný trh, vďaka účasti na najdôležitejších veľtrhoch v odbore a vďaka prítomnosti na zahraničných trhoch v špecializovaných výstavných priestoroch, vo fáze nepretržitého rastu.

 • 11výrobných závodov
  a obchodných prevádzok
 • 7značiek
 • 78.000m2 plochy v hlavnom
  výrobnom podniku
  v marcon – ve
 • 100krajín, v ktorých san marco predáva vlastné produkty

Zaregistrujte sa pre posielanie noviniek

Buďte vždy informovaní o všetkých novinkách o Dekoratívnych úpravách San Marco